Puisi Jalaludin Rumi - Joha Dan Kematian


Joha Dan Kematian


Seorang anak laki-laki menangis
dan berteriak di belakang jenazah ayahnya,
Dia berkata, “Ayah! Mereka membawamu ke tempat di mana tidak ada pelindung lantai.
Di sana tidak ada cahaya, tidak ada makanan;
tidak ada pintu maupun bantuan tetangga…
”Joha, diperingatkan karena penjelasan tampaknya mencukupi,
berteriak kepada ayahnya sendiri:
“Orang tua yang dihormati oleh Allah, mereka diambil ke rumah kami!”~ Jalaluddin Rumi ~

Related Post
Category Article

What's on Your Mind...

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Blog Archive